Egészségügy

Az MSZDP egészségügyi programjának célja, hogy az egészségügyi ágazatban felmerülő aktuális problémákra olyan válaszokat adjon, ami a többség akaratával és igényével találkozik, megfelel a társadalmi igazságosság és szolidaritás elvének, illetve ezzel összhangban hatékonyabb működést tesz lehetővé.

A rendszerváltás utáni 25 évet áttekintve elmondható, hogy a megoldandó problémák száma nemhogy csökkent volna, hanem éppen hogy növekedett. Bizonyos területeken ennek következtében válsághelyzet alakult ki, ami azonnali kezelést tesz szükségessé.

A bajok egyik része a múltban gyökerezik (lásd pl.: hálapénz kérdése), másik része viszont abból ered, hogy a rendszerváltás utáni kormányok nem, ill. csak részben vállalták fel a nagy egészségügyi rendszerek átalakítását. Az átalakításoknál „fűnyíróelvnek” megfelelő gazdasági szempontokat, az új beruházások létrehozásánál pedig lobbi érdekeket vettek figyelembe.

Az új beruházások csökkentettek az infrastrukturális lemaradáson, ugyanakkor növelték az egyes régiók közti különbségeket. Maga a központosítási törekvés egyrészről érthető egy Magyarország méretű országban, másrészről viszont az emiatt felszabaduló források elvétele az egészségügytől nem megengedhető.

Az MSZDP a társadalmi igazságosság és szolidaritás elvének betartásával, annak maradéktalan alkalmazásával a társadalom polgárai számára az egészséghez és a gyógyuláshoz való joguk biztosítását a következő programpontokon keresztül kívánja megvalósítani:

 • Első prioritásként kimondható, hogy az egészségügyben felszabaduló forrásokat, csak az egészségügyben lehet felhasználni;
 • Második prioritás a társadalombiztosítás eltörlésének megakadályozása és a szolidaritás elven működő biztosítási rendszer fenntartása;
 • Az egészségügy állapotának javítására a ráfordítások kiemelt kezelése;
 • Az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek, a prevenciót segítő szolgáltatás az adóból leírhatóvá kell tenni;
 • A nyújtott szolgáltatások valós értékének meghatározása azért, hogy vizsgálható legyen az egyes egészségügyi szolgáltatók gazdálkodása, ezzel megvalósíthatóvá téve a valós értéken történő finanszírozást;
 • Biztosítani kel, hogy a fő ellátó továbbra is az állam legyen, emellett lehetőséget kell biztosítani magánbiztosítóknak új kórházak építésével, vagy belépést a meglévő infrastruktúrába;
 • Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a versenyszférában működő vállalkozók a TAO-s pénzeket szabályozott formában az egészségügy fejlesztésére fordíthassák;
 • A fiatalok számára vonzóbbá kell tenni a háziorvosi integrált ellátást;
 • A szükséges informatikai és egyéb hírközlési háttér továbbfejlesztésével lehetővé kell tenni az egyes szintek közti (alapellátás/szakellátás) információáramlást, a kommunikációt;
 • Országos informatikai rendszert kell létrehozni a lekövethető betegút, illetve az egyes megjelenéseken elvégzett vizsgálatok eredményeinek hozzáférhetővé tételére;
 • Az egészségügyben stabil, biztonságos, kedvező viszonyokat kell teremteni, életpálya modelleket kell megalkotni, rövid és hosszú távon egyaránt perspektívát kell mutatnia a fiatalok számára a pályaválasztásához;
 • Az egészségügy súlyának és kiterjedtségének megfelelően saját minisztérium létrehozása.