Gazdaságfejlesztés

Az MSZDP a szociáldemokrácia alapelveiből kiindulva tudja és vallja, hogy a gazdaság állapota, jövedelemtermelő képessége az alapja a társadalmi jólétnek, a gazdaság alrendszerei (oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer, stb.) magas szinten való működtetésének. A szociáldemokraták tudják, hogy a piacgazdaság az a keret, amelyben nem csak hogy minden ember szabadon fejtheti ki a személyiségét, hanem ez az a keret, amelyben a szabad versengés adta előnyökből eredően nemzetgazdasági szinten a legmagasabb termelési érték és minőség érhető el.

Ellenben a piacgazdaságnak is kell hogy legyen korlátja: ez pedig nem más, mint a közjó szolgálata. A közjó szolgálatának közösségi módja a fejlett demokráciákban a progresszív adózás és annak közmegegyezéses elosztása, a kötelező betegségi, – rokkant és nyugdíjbiztosítás, illetve az ezekkel összefüggő társadalmi-szociális ellátások.

Ebből a megállapításból kiindulva alakította ki az MSZDP a gazdasági programját.

A program legfontosabb alapelvei:

 • A program a szociáldemokráciát mozgalomnak, és nem termelési mód fajtának vagy végcélnak tekinti;
 • A program elhatárolódik a marxizmus XX. századi ortodox, bolsevik koncepciójától, hegemóniára törekvő szándékaitól, a végső és totálisan érvényes igazságokat kijelentő rendszerszemléletétől;
 • A program egyértelművé teszi a fokozatos lépésekből álló reformokat a baloldali stratégia érvényesítésében;
 • A célok ideológiai mérlegelésének döntő értékmérője: a szabadság, a társadalmi igazságosság, a szolidaritásra épülő közösségek megléte, a munkavállalók és munkáltatók biztonsága, a tisztességen alapuló verseny.

Gazdaságfejlesztés

Magyarország gazdaságát emelkedő pályára kell állítani. A hazai vállalkozások helyzetbe hozása mellett a magyar gazdaság fejlődése beindításának leginkább célszerű és kézenfekvő módja a magas hozzáadott-értéket képviselő termékek és szolgáltatások előállításának támogatása. Olyan gazdasági szerkezet kialakítása, amelyben a társadalom egyre több tagjának a munkájára van szükség.

A tudásalapú gazdaság feltételeinek megteremtése:

 • A tudásalapú gazdasági ágazatok helyzetbe hozása, támogatása (kutató, fejlesztő központok létrehozása akár a felsőoktatási intézmények, középiskolák bevonásával, stb.);
 • A start-up vállalkozások kiemelt támogatásúvá nyilvánítása (akár állami kockázati tőkebefektetési alap létrehozásával, illetve magánvállalkozások kockázati tőkebefektetési alapjainak létrehozása kedvezményes forrásteremtés elősegítésével, stb.);
 • A szellemi tulajdon védelmének magas szintű állami támogatása (az első szabadalmi, iparjogvédelmi eljárás ingyenessége, stb.);
 • A start-up-ok elindítóinak államilag dotált felkészítése (államilag támogatott vállalkozóvá válási felkészítés, vállalkozásfejlesztési tanácsadás meghatározott ideig, stb.)

Célunk a szegénység csökkentése (bővebb leírás: Részletes gazdasági program)

 • A munkából élők jövedelmének a nyugat-európait megközelítő szintre növelése (az Európai Unió bérátlagához igazodó bér-felzárkóztató programot! Elfogadhatatlan, hogy a magyar munkaerő ugyanannyi munkáért feleannyi, harmadannyi bért kapjon, mint nyugati társai!)
 • A minimálbérnek meg kell haladnia a megélhetési minimum mértékét, célkitűzés a reálértéken való évi 5% növelése;
 • Olyan foglalkoztatási programok bevezetése, amikből nem megmarad a szegénység, hanem kiemelkedhetnek a benne élők (a nyereségorientált vállalkozásoknak már nem vonzó, de a közösség számára fontos és ellátandó feladatoknak állami vállaltokba történő átvétele, a tartósan munkanélküliek foglakoztatásával legalább a létminimumot elérő jövedelemmel, stb.);

Magyarország fejlett világba vitele

 • Olyan ország kialakítása, ahol az életminőség a legmagasabbak között van, az embereken nincs gazdasági kényszer a kivándorlásra;
 • Gazdasági növekedés beindítása a befektetések ösztönzésével (Regionális befektetési ügynökségek létrehozása, kisrégiókban);
 • A gazdaság exportorientáltságának elősegítése, a szabályozók olyan alakítása, melynek segítségével a magyar cégek a világpiacon erőteljesen versenyképesen jelenhetnek meg;
 • Turizmus fejlesztése terén elsősorban kisvállalkozások létrehozásának támogatása

(a bejövő pénzt ne a nagy társaságok kapják meg, hanem minél több magyar ember részesedjen belőle minél nagyobb arányban; nem minimálbéres 5*-os szállodai munkásokat, hanem tisztességes megélhetést lehetővé tevő kisebb szállodákat, panziókat támogatunk);

 • Infrastruktúra, utak, internet, telekommunikáció fejlesztése, árainak csökkentésével a hozzáférési lehetőség növelésére (kétszer kétsávos autóutak építése, stb.);
 • Az ország úthálózatának teljes körű szanálása (úgy megépíteni az utakat, hogy hosszú távon is megfelelő minőségű maradjon);
 • Nagy sebességű optika kábel minden településre (még nagyobb sávszélességet, ahol cégek, irodaházak, ipari parkok vannak)
 • A telekommunikációs díjak csökkentése az EU-n belül a legolcsóbb ország szintjére.

Lakáscélú támogatások rendszere; Tömeges bérlakásépítés. Elsősorban fiataloknak, újházasoknak, gyereket, gyerekeket vállalóknak. (pl. 1-3 gyermeknél három hálószobásat.)