Mezőgazdaság

A mezőgazdaság továbbra is magyar mezőgazdaság maradjon. Nem engedhető meg, hogy a legnagyobb anyagi jellegű gazdasági értékünk a termőföld külföldi érdekeltségek tulajdonába jusson, és sok esetben a magyar mezőgazdaság tönkretételének aktív vagy passzív eszköze legyen. Amit a magyar mezőgazdaság megtermel, azt ne szoríthassák ki a boltok piacairól a sokszor más földrészekről idehozott globalizált termékek.

Az igazi esélyegyenlőség Európán belül nem az, hogy mindenki mindenhol vehet magának birtokot, hanem az, hogy az ország állampolgárainak legalább annyi esélye legyen a földje megtartására, mint amennyire kényszerítve van annak áron alul való értékesítésére. Lehetővé kell tenni, hogy a több milliót érő pár száz négyzetméteres luxustelkek mellett jelenjenek meg a kínálati piacon a pár száz forintért bérbe vehető, vagy pár ezer Ft-ért megvehető telkek, akár építkezés, akár hobby jellegű tevékenység számára. Az ország igazi állampolgára tulajdonos is. Vagy lakóház, vagy földterület tulajdonosa. Az ország lakosainak döntő része jelenleg sem önálló lakóházzal, sem önálló földtulajdonnal nem rendelkezik.

Biztosítani kell, hogy a magyar mezőgazdaság élelmiszertermelésre alkalmatlan területein elektromos energiát termelhessen. Erre minden műszaki, technológiai és humánerőforrás feltétel adott és biztosítani tudja az ország energia függetlenségét. Ez nem vágyálom, hanem a megvalósítható Napkorszak. Az igazi konvergencia az lesz, ha ezen a területen is érvényesíteni tudjuk Németország, Ausztria és a többi EU ország már működő gyakorlatát.

Ezen elvek érvényesítéséért:

 • Konfliktuskeresés helyett nemzeti érdekérvényesítést! A termőföldet ki kell vonni a tőke szabad áramlásának uniós elve alól.
 • A termőföldekkel a helyi közösségek rendelkezzenek. A magyar termőföldnek nemzeti tulajdonban, a helyi közösségek tulajdonában van jó helye.
 • A szövetkezés az EU-s támogatások megfelelő felhasználásának záloga. A hazai és az uniós források hatékony felhasználására együtt kell működniük a földeket művelőknek;
 • Támogatjuk a szövetkezéseken belül a termőterületek termőképességének optimális kihasználását.
 • A termelői és értékesítési szövetkezések támogatása.
  • A piaci értékesítésben kerüljön közelebb egymáshoz a termelő és a vásárló;
  • A piaci verseny ármeghatározásában csak a nagy mennyiséget azonos minőségben előállító termelőknek van esélye.
 • Kertgazdálkodás.
  • A kertgazdálkodás elsősorban az önellátást szolgálja. Az erre való áttérés az élelmiszer önrendelkezést, az ellátás biztonságát és a helyi közösség megmaradását ígéri.
  • Az önellátást segítő ház körüli kertföldek 0-1 hektár között lehetnek.
  • Támogatjuk a kertgazdálkodást, mint szemléletmódot és termelési létformát;
  • Támogatjuk a kertgazdálkodást, mint a helyi közösség fontos megtartó erejét.