Pénzügy

A társadalom tagjai közt fennálló szakadék mérséklésének szociáldemokrata eszköze a progresszív adózás és járulékfizetés, amit az állam közmegegyezéssel oszt el. A szociáldemokrácia tehát – ellentétben más eszmékkel – nem kívánja az adók feltétlen csökkentését, hanem az adózást és járulékfizetést az állampolgár egyik legfontosabb kötelmének tartja, és nyíltan vallja a gondoskodó újraelosztó állam jelenlétének szükségességét.

A pénzügyi program alapvető elemei:

 • A személyi jövedelemadó rendszernek a szociáldemokrácia szolidaritási elvének megfelelően többkulcsossá alakítása a progresszív közteherviselés érdekében (ez alapján egyrészről mindenki rendelkezik adómentes összeggel, másrészt a jövedelem egy progresszívan növekedő adózás alá esik);
 • A bérköltség struktúra átalakítása egy méltányosnak tekinthető adórendszerrel;
 • Áfa 15%-ra levitele minden évben 1%-os csökkentéssel –max.20%, differenciált
 • A szerény jövedelműeknek lehetőségek biztosítása, a segélyrendszer ösztönzővé tétele (képzések, közösségi termelési egyesülések, stb.);
 • A minimálbérnek rövid időn belül a létminimumra való emelése;
 • A személyi jövedelemadó rendszeren belül az adójóváírás rendszerének visszaállítása, amellyel rövid időn belül emelni tudjuk a legkisebb jövedelműek nettó bevételét;
 • Bankszektort kötelezni, hogy számlavezetési ajánlataik közül egynek teljesen ingyenesnek kell lennie, beleértve a saját atm-ből történő készpénzfelvételt

A technológiai munkanélküliségből eredő problémák megoldása

A prognózisok szerint a 2030-as évekre a jelenleg élő munkaerőt foglalkoztató munka ötven százalékát automaták, robotok végzik majd. A korábbi ipari forradalmak során a felszabaduló munkaerőt más szektorok gond nélkül átvették, de lassan elérkezünk ahhoz a technológiai fejlettséghez, ahol erre már nem lesz lehetőség. Minden ágazatban egyre kevesebb élő munkaerőre lesz szükség, viszont a tőke a sajátosságánál fogva a folyamatos felhalmozást tartja a legfontosabbnak.

A szociáldemokrácia magyarországi képviselőjének, az MSZDP-nek tehát fontos feladata egy olyan gazdasági, társadalmi program megalkotása, amely a robotizáció korában is hatékonyan tudja képviselni a munkavállalóknak a munkához, a megélhetéshez való jogát.

A programban a szociáldemokrácia alapelvei érvényesülnek, mely elvek mentén a technológiai munkanélküliség problémájának a megoldásához az MSZDP a munkavállalók és a munkáltatók képviseleteivel közösen, hosszú távon a következő programot tervezi megvalósítani:

 • A 8 órás munkaidő 6 órásra változtatása a munkavállalói jövedelmek változatlansága mellett:
  • Az adórendszeren keresztül a vállalkozásokat érdekeltté kell tenni;
  • A munkavállalói oldalon a munkaidő kihasználtságának a javítását kell szorgalmazni.
 • Az élő munka alkalmazásának megfelelő kedvezményezése:
  • előnyök biztosítása a pályázatoknál;
  • az élő munkaerő alkalmazását igénylő munkahelyek támogatása;
  • felnőttképzéshez való hozzájárulása esetén adókedvezmények.
 • Az élő munkaerő alkalmazását igénylő beruházások, fejlesztések támogatása;
 • Az oktatási rendszerben a fejlett technológiák fejlesztésére, kezelésére képes képzések előtérbe helyezése, támogatása;
 • A szerényebb képességű munkavállalóknak az állami és a szociális ellátórendszerben való foglalkoztatása.

A fentiekben tárgyalt problémakör nem csak Magyarország illetve Európa, hanem a világ problémája is. Egy kizárólag a tőke érdekeit szem előtt tartó gazdasági fejlődés nagyon könnyen milliók technológiai munkanélküliségét eredményezi. Okulnunk kell azonban a megelőző évszázadok történelméből. A kizárólag tőke nyereségességén alapuló gazdasági struktúra a megélhetőségüktől megfosztott embereket, a világot egy társadalmi katasztrófába sodorhatja, amely szélsőséges helyzetben világégéshez vezethet. Erre mindenképpen megoldást kell találni.

Ezt a problémát azonban csak egy szociálisan érzékeny demokrácia képes megoldani!