Vállalkozásfejlesztés

Az MSZDP megalakulásától kezdve a munkavállalók érdekeit messzemenőkig figyelembe vevő párt. Az MSZDP ezzel együtt tudja azt, hogy a munkavállalók elsődleges érdeke, hogy legyenek olyan munkahelyek, ahol munkát vállalhatnak, ezeket pedig a vállalkozások biztosíthatják.

Az MSZDP a gazdaságpolitikájában tehát egyszerre veszi figyelembe mind a munkáltatók, mind a munkavállalók érdekeit. A társadalomnak mindkét oldal ugyanúgy részei, amelyek között csak felületesen nézve kibékíthetetlenek az ellentétek. A valóságban viszont egyik oldal sem boldogulna a másik nélkül, mindkettőre egyformán szükség van, mindkettő érdekét egyformán figyelembe kell venni, mivel:

 • a munkáltató bármekkora tőkét is mozgósít a vállalkozására számára, az abban dolgozó munkavállalók munkája, a munkájából eredő hozzáadott érték nélkül nincs eredmény;
 • a munkavállaló hiába szeretne a megélhetéséhez szükséges pénz előteremtéséhez munkát vállalni, ha a vállalkozó nem teremt munkahelyeket.

Az MSZDP gazdaságfejlesztési programjának fontos részét képezi tehát, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak a látszólagos ellentétét enyhítve kiegyensúlyozottá váljon a gazdasági szereplők közötti együttműködés. Ennek előmozdítása érdekében az MSZDP a vállalkozók és a munkavállalók képviselőivel előre, közösen egyeztetett és megtárgyalt módon a következő intézkedéseket tervezi bevezetni:

 • Minden vállalkozás egyenlő esélyt kell hogy kapjon a céljai eléréséhez;
 • Csökkenteni kell a vállalkozások adminisztrációs terheit;
 • A munkahelyteremtő, fenntartó, valamint a munkakörülményeket javító befektetéseket, beruházásokat ösztönözni kell az adó- és járulékrendszeren keresztül:
  • A beruházásokat előkészítő céltartalékok képzését kedvezményezni kell;
  • A munkahelyteremtésben egyenlő támogatás a külföldi befektetővel (egyenlő mértékű munkahely teremtési támogatás – tőke és bértámogatás -, adókedvezmény, stb.);
  • A munkabér biztonságát segítő céltartalékok képzését kedvezményezni kell (fokozatosan be kell vezetni az egy éves bérre vonatkozó céltartalék képzését);
 • Az önfoglalkoztatás rendszerét „vállalkozó baráttá” kell tenni (első évi adókedvezmény, minimális adminisztráció, vállalkozói képzések, stb. bevezetésével);
 • A munkavállalókat érdekeltté kell tenni a vállalkozás működtetésében (munkavállalói résztulajdon, nyereségből való részesedés lehetőségének megteremtése, stb.)
 • A közérdekű feladatot ellátó vállalkozások non-profit szervezetté válását lehetővé kell tenni;
 • Ösztönző rendszer létrehozása a minél magasabb munkabér eléréséhez;